Nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp

Những năm qua, Trường Cao đẳng Cần Thơ nỗ lực đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút thí sinh dự tuyển vào trường.