09/04/2024 - 08:25

Trường Ðại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2024 

(CT) - Thông tin từ Trường Ðại học Cần Thơ, đợt 1 năm 2024, trường tuyển sinh 54 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 20 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Một buổi lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ của Trường Ðại học Cần Thơ.

Bậc thạc sĩ, trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, xét tuyển và xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các ngành đến ngày 17-4; riêng ngành Luật kinh tế định hướng nghiên cứu, nộp hồ sơ đến ngày 10-4.

Bậc tiến sĩ, trường tuyển sinh với hình thức xét tuyển. Thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại Giỏi đúng chuyên ngành phù hợp... Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển đến ngày 15-5; thời gian trình bày đề cương nghiên cứu từ ngày 1-6 đến 9-6; dự kiến công bố kết quả tuyển sinh ngày 26-6 và nhập học vào tháng 8-2024.

Thí sinh xem chi tiết tuyển sinh sau đại học của trường tại: https://gs.ctu.edu.vn/

Từ năm 1982, Trường Ðại học Cần Thơ bắt đầu đào tạo sau đại học. Giai đoạn này, trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo bậc tiến sĩ với 2 chuyên ngành: Vi sinh vật học và Nông hóa - Thổ nhưỡng. Đến năm 1993, trường đào tạo cao học khóa đầu tiên, với 4 chuyên ngành: Nông học, Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái học. Đến nay, trường đã có 51 ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ (trong đó có 2 ngành thạc sĩ đào tạo bằng tiếng Anh và 3 chuyên ngành thuộc Dự án ODA Nhật Bản), 21 ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (trong đó có 1 chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh).

Tin, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết