15/04/2024 - 16:03

Đa dạng loại hình, trình độ đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

(CT) - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 63 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Mỗi quận, huyện đều có trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên tham gia các hoạt động tuyển sinh, đào tạo trên địa bàn. Mạng lưới các cơ sở GDNN toàn thành phố được sắp xếp, củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN, phát triển, đa dạng loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Năm 2024, thành phố tiếp tục củng cố mạng lưới các cơ sở GDNN, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDNN theo hướng linh hoạt, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đào tạo nhân lực trình độ cao gắn với các trường trọng điểm của thành phố, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ sở GDNN đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức đào tạo tích lũy mô đun hoặc tín chỉ để thuận lợi trong thực hiện liên thông giữa các trình độ, ngành nghề và phù hợp xu hướng đào tạo kết hợp nhu cầu doanh nghiệp hiện nay. Thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,5%.

Tin, ảnh: M.T

 

Chia sẻ bài viết