29/01/2019 - 21:51

Tình hình triển khai thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư

Cử tri đề nghị thành phố thông tin tình hình triển khai thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, do thành phố tổ chức. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2004/UBND-KT phê duyệt danh mục các dự án mời gọi đầu tư, với tổng số 54 dự án; trong đó có 44 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp và 10 dự án kêu gọi đầu tư hình thức PPP. 

Sau hội nghị, thành phố đã ban hành văn bản bổ sung thêm 5 dự án kêu gọi đầu tư (khu đô thị mới phường An Bình- Khu 2; khu đô thị mới  lô số 21; khu đô thị mới và tái định cư  lô số 14B; khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà đón tiếp và bến thuyền tổng hợp tại phường Hưng Phú; khu biệt thự Cồn Ấu, phường Hưng Phú). Ngoài ra, còn có khu tái định cư lô số 7B được ghép chung vào khu đô thị thông minh 1A để kêu gọi đầu tư. Tổng hợp đến nay, thành phố kêu gọi tổng số 59 dự án, trong đó có 10 dự án kêu gọi đầu tư đối tác công tư (PPP) và có 49 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp.  

- Các dự án kêu gọi đầu tư đối tác công tư (PPP), có nhiều nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, nhưng do Trung ương ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng thực hiện chờ Nghị định mới của Chính phủ về chủ trương thực hiện đối với nội dung này nên chưa thực hiện được.   

- Đối với 49 dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp, có 21 dự án được nhà đầu tư chính thức nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án. 

Để hỗ trợ triển khai thực hiện  dự án, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2723/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố về hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết