14/07/2015 - 08:48

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN NINH KIỀU: Mở 57 lớp đào tạo, bồi dưỡng

(CT)- Đó là hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các cấp trong 6 tháng cuối năm 2015 được đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 được tổ chức ngày 13-7-2015.

Theo đó, từ đây đến cuối năm 2015, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng...

6 tháng đầu năm 2015, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Ban Tuyên giáo các cấp và Tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho 41.166 cán bộ, đảng viên, đạt 97,22%. Chủ động xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác…

 Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ninh Kiều phối hợp với Trường Chính trị thành phố, các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong quận mở 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng, với 1.620 học viên theo học. Trong đó, hệ Đảng mở 6 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp; hệ Nhà nước mở 8 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; hệ đoàn thể mở 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, cán bộ phụ nữ, cán bộ hội chữ thập đỏ ở cơ sở…

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp tổ chức 40 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ mười của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), bồi dưỡng chuyên đề dân tộc, bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị; học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015"…

QUỲNH LAM-THANH THY

Chia sẻ bài viết