11/01/2018 - 14:22

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm 

Năm 2017, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ thực hiện khá toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo quy định. Qua đó, ngăn ngừa hiệu quả vi phạm trong Đảng, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng (TCĐ) và 168 đảng viên (ĐV) vi phạm. Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố tăng cường công tác KT, GS trong Đảng, góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, ĐV. Trả lời phỏng vấn Báo Cần Thơ, đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, khẳng định:

- Năm 2017, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành của các cấp chính quyền, TP Cần Thơ đã thực hiện đạt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Thành ủy đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và chất lượng cán bộ, ĐV được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả… Những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

* Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và UBKT các cấp thành phố năm qua? 

- Có thể khẳng định, công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp năm qua được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã ban hành và thực hiện chương trình KT, GS với 74 nội dung KT và 78 nội dung GS. Trong KT, GS, các thành viên đoàn KT, GS đã thẳng thắn góp ý, yêu cầu TCĐ và ĐV có giải pháp khắc phục ngay khuyết điểm, hoặc có lộ trình cụ thể khắc phục khuyết điểm. Song song đó, các cấp ủy đã KT 712 TCĐ, 822 ĐV và GS chuyên đề đối với 903 TCĐ, 787 ĐV về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế làm việc, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… UBKT các cấp đã GS thường xuyên 18.812 lượt TCĐ, 293.619 lượt ĐV và GS chuyên đề 566 lượt TCĐ, 1.050 ĐV về việc thực hiện NQTW4 khóa XII, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, học tập nghị quyết của Đảng, tổ chức đại hội chi bộ, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, bao phủ bảo hiểm y tế… UBKT các cấp đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 TCĐ và 47 ĐV.

Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã yêu cầu nhiều TCĐ và ĐV khắc phục khuyết điểm không để dẫn đến vi phạm; thi hành kỷ luật 3 TCĐ và 168 ĐV vi phạm.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 được UBKT Thành ủy tặng Giấy khen.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 được UBKT Thành ủy tặng Giấy khen.

* Năm 2017, năm đầu tiên thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xin đồng chí cho biết những kết quả KT, GS nội dung này?

- Theo chỉ đạo của Thành ủy, năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp chú trọng KT, GS việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua KT, GS cho thấy hầu hết tập thể cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thành phố đều xây dựng kế hoạch và cán bộ, ĐV đều cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng. Riêng Thành ủy và Đoàn KT của UBKT Trung ương tiến hành KT việc thực hiện NQTW4 khóa XII đối với Đảng ủy Công an thành phố, Quận ủy Ninh Kiều, Huyện ủy Thới Lai, Huyện ủy Cờ Đỏ và nhiều đảng ủy cơ sở trực thuộc các đơn vị này. Qua KT đã ghi nhận những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế giúp các đơn vị khắc phục hiệu quả. Nhìn chung, các tập thể, cán bộ, ĐV đều có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nên hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, thực hiện NQTW4 khóa XII, năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện KT, xử lý nghiêm túc đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu khi có khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm. Theo đó, UBKT Thành ủy đã KT 3 Thành ủy viên vi phạm, đã đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 2 đồng chí, khiển trách 1 đồng chí; KT vi phạm và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, phó giám đốc sở.

* Công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng của thành phố thời gian tới cần khắc phục những hạn chế gì, thưa đồng chí?  

- Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, nhưng công tác KT, GS năm qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như một số cấp ủy, UBKT chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ KT, GS; thiếu sâu sát cơ sở nên TCĐ và ĐV vi phạm tăng so với năm trước. Công tác nắm tình hình, phát hiện KT khi có dấu hiệu vi phạm từng lúc chưa kịp thời, chưa có giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa với những biểu hiện vi phạm của ĐV. Việc GS đạt hiệu quả chưa cao; những lĩnh vực phức tạp, dễ sai phạm GS còn ít. Công tác thẩm tra, xác minh, xem xét thi hành kỷ luật đảng một số vụ việc chưa sát với mức độ vi phạm nên có trường hợp phải giảm hình thức kỷ luật…

* Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018?

- Năm 2018, cấp ủy đảng và UBKT các cấp thành phố tiếp tục tăng cường KT, GS việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. KT, GS việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; GS, KT việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường KT, GS công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, thực hiện vận động bao phủ bảo hiểm y tế của các địa phương. Đồng thời, chú trọng KT, GS người đứng đầu TCĐ, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền thay thế những trường hợp làm việc không hết tinh thần trách nhiệm, kém hiệu quả. Chủ động nắm tình hình, dư luận xã hội, kịp thời KT, GS TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết