25/06/2012 - 22:23

Sẽ bắc cầu qua sông Cần Thơ để thay thế bến phà Vàm Xáng?

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm có kế hoạch bắc cầu qua sông Cần Thơ, thay thế bến phà Vàm Xáng hiện nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phong Điền nói riêng và của thành phố nói chung. Công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố như sau:

- Theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông - vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030 (đã thông qua Hội đồng thẩm định thành phố ngày 29 tháng 3 năm 2012, hiện đang hoàn chỉnh quy hoạch để trình UBND thành phố phê duyệt); trong đó, đã bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng cầu qua sông Cần Thơ (thay thế bến phà Vàm Xáng, tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền), nhằm kết nối giao thông khu vực hai bên bờ sông Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực. Sau khi điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông - vận tải TP Cần Thơ đến năm 2030 được phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải phối hợp các sở, ngành có liên quan sẽ tham mưu cho UBND thành phố chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo lộ trình quy hoạch.

- Ngày 28 tháng 5 năm 2012, theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đạt Phương, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức họp các sở, ngành, địa phương và Công ty Cổ phần Đạt Phương cùng đi khảo sát thực tế nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng cầu tại Vàm Xáng, huyện Phong Điền TP Cần Thơ. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thống nhất đề xuất của Công ty Cổ phần Đạt Phương (nhà đầu tư) về phương án đầu tư xây dựng công trình cầu bắc qua sông Cần Thơ qua địa bàn xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đạt Phương tiến hành lập hồ sơ đề xuất dự án (hình thức đầu tư, quản lý khai thác...) gửi sở, ngành, địa phương thống nhất. Sở Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp trình UBND thành phố xem xét, quyết định chủ trương triển khai thực hiện dự án này.

Chia sẻ bài viết