12/06/2018 - 11:04

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận địa phương 

Sau khi khảo sát 85 xã, phường, thị trấn (vào tháng 3- 2018), Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục tổ chức 2 đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của UBMTTQVN các quận, huyện (vào cuối tháng 5 năm 2018). Qua đó, đánh giá hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN các quận, huyện cũng như uốn nắn, chỉ đạo, định hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN cơ sở.

Nhiều hoạt động giúp dân

Theo bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Cái Răng, những tháng đầu năm, mặt trận các cấp trong quận cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai thực hiện có hiệu quả. Mặt trận các cấp đã đăng ký nâng chất và xây dựng mới 42 mô hình điểm ở nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động hơn 4,2 tỉ đồng tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức xây dựng 37 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức giám sát việc cấp phát đúng chế độ chính sách, quà Tết cho các đối tượng…

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, phát biểu tại buổi kiểm tra tình hình hoạt động của UBMTTQVN quận Ô Môn. 

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" cũng được Mặt trận huyện Thới Lai triển khai thực hiện tốt. Ông Cao Thanh Long, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thới Lai, cho biết: "Mặt trận các cấp trong huyện đăng ký thực hiện 27 mô hình; trong đó huyện nâng chất 2 mô hình và nhân rộng 1 mô hình, các xã, thị trấn có 22 mô hình mới và 2 mô hình nhân rộng. Điểm nổi bật là năm nay Mặt trận huyện đã phối hợp cùng các tổ chức thành viên, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và các xã, thị trấn có danh sách phân công giúp đỡ 1.122 hộ nghèo; phấn đấu cuối năm 2018 có từ 110 - 170 hộ thoát nghèo"...

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, qua kiểm tra cho thấy UBMTTQVN các quận và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chăm lo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thực hiện tốt. Mặt trận các cấp tiếp tục nâng chất các điểm chỉ đạo và nhân rộng để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Mặt trận các cấp còn phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh...

Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế

Qua kiểm tra, Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng nhận thấy, hoạt động của UBMTTQVN các quận, huyện vẫn còn một số hạn chế, như: Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc vẫn chưa theo kịp yêu cầu; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, đạt hiệu quả chưa cao, chưa phục vụ quyền lợi thiết thực của người dân. Vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn chung chung; năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập. Một số địa phương chưa thực hiện hết chức năng nhiệm vụ cũng như phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thường trực nên việc chỉ đạo, hướng dẫn điều hành hệ thống Mặt trận đạt hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ thay đổi làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc…

Qua các buổi làm việc, lãnh đạo UBMTTQVN các địa phương cũng đã kiến nghị nhiều nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể các địa phương kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho các mô hình điểm của Trung ương và thành phố; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Mặt trận; hướng dẫn thực hiện phong trào Đoàn kết sáng tạo; Mặt trận thành phố hỗ trợ các văn bản mẫu về giám sát phản biện; bổ sung kinh phí xét gia đình văn hóa…

Qua giám sát, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, chỉ đạo UBMTTQVN các cấp trong thành phố tiếp tục quan tâm nắm bắt dư luận, nguyện vọng nhân dân và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đối chiếu thang điểm thi đua để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018; tăng cường phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các Cuộc vận động của Mặt trận, công tác giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, phối hợp giao các đoàn thể có kế hoạch cụ thể giúp đỡ các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo; xây dựng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết