23/05/2017 - 19:50

Huyện Phong Điền

Kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên

(CT)- Từ ngày 22 đến ngày 25-5-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đảng viên năm 2017.

Các đảng viên huyện Phong Điền kiểm tra nhận thức lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra theo hình thức bài viết đối với các đảng viên là cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện, xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên ngành giáo dục thuộc các chi bộ trường trên địa bàn. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tổ chức kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm đối với đảng viên các chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn.

Nội dung kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên về những vấn đề "cốt lõi" trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quan điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết hội nghị lần thứ ba, thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XI, Nghị quyết Huyện ủy năm 2017; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Các nghị quyết của Thành ủy về: phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh phát triển du lịch; xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái… Qua kiểm tra nhằm giúp cán bộ, đảng viên củng cố kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập, làm theo chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết