01/07/2015 - 10:02

Nhịp cầu dân cử

Kết quả công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng

Thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố về kết quả công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố, Sở Công thương thành phố báo cáo, như sau:

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-BCĐ389 ngày 25-12-2014 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và bình ổn thị trường; Quyết định số 161/QĐ-BCĐ389 ngày 25-12-2014 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự Quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ, Sở Tài chính, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiến hành kiểm tra trên phạm vi toàn thành phố Cần Thơ.

Bên cạnh, trong quý I năm 2015 Chi cục và Đội Quản lý thị trường quận, huyện cũng đã có sự phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham gia thanh kiểm tra chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng,...

Kết quả phối hợp:

a. Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và bình ổn thị trường

Tổng số điểm được kiểm tra: 19 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; trong đó không vi phạm: 11 vụ, vi phạm 08 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 157.826.000 đồng và đã hoàn thành nộp vào ngân sách nhà nước. Trong đó kiểm tra về:

- Xăng dầu: kiểm tra 14 doanh nghiệp, không vi phạm 8 vụ, vi phạm 6 vụ; trong đó, vi phạm về đo lường: 3/6 vụ, phạt tiền 90.000.000 đồng; vi phạm về chất lượng: 2/6 vụ, phạt tiền 61.826.000 đồng; vi phạm nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu không được đào tạo nghiệp vụ về an toàn kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định: 1/6 vụ, phạt tiền 6.000.000 đồng.

- Khí dầu mỏ hóa lỏng: kiểm tra 03 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, không vi phạm.

- Kinh doanh mũ bảo hiểm: 2 hộ kinh doanh, phạt cảnh cáo 2 vụ về hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy, dấu hợp quy trong buôn bán sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện công bố hợp quy.

b. Đoàn kiểm tra liên ngành chống hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 25 cơ sở, số cơ sở vi phạm: 19 cơ sở. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 21.500.000 đồng. Các nội dung vi phạm chủ yếu: Điều kiện vệ sinh cơ sở; điều kiện trang thiết bị dụng cụ; điều kiện về con người; công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm; ghi nhãn thực phẩm; chất lượng sản phẩm thực phẩm; kho bảo quản thành phẩm; kiểm nghiệm định kỳ chất lượng sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

c. Chi cục Quản lý thị trường, Đội Quản lý thị trường kết hợp với Công an TP Cần Thơ: Tổng số vụ kiểm tra: 11 vụ; số vụ vi phạm: 1 vụ; số vụ không vi phạm: 4 vụ; số vụ chưa xử lý: 6 vụ; số tiền nộp phạt: 11.500.000 đồng.

Chia sẻ bài viết