17/05/2019 - 18:00

Đề nghị ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị ngành giáo dục thành phố có giải pháp ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường: Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc trong học sinh. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, qua việc lồng ghép vào nội dung các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khoá. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tư vấn tâm lý cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng trong trường học. Chủ động xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện ngày càng có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa trường học…

Tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn thành phố đã được ngăn chặn, chấn chỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, từ đó, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, xúc phạm đến học sinh. Đặc biệt, trong năm 2018, Sở đã tổ chức chuyên đề bồi dưỡng đạo đức nhà giáo và những nguyên tắc cần thiết trong quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh và cha mẹ học sinh cho đội ngũ giáo viên trẻ. Năm 2019, Sở sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên toàn ngành.

Chia sẻ bài viết