23/11/2012 - 22:05

Đề nghị đầu tư nâng cấp Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành Viện Lúa quốc gia

Cử tri TP Cần Thơ đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục có chính sách đầu tư, cải tạo, nâng cấp Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giúp Viện hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, trở thành Viện Lúa quốc gia và xứng tầm với các viện lúa của các nước trong khu vực. Công văn trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long là một đơn vị nghiên cứu đầu ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực nghiên cứu lúa gạo. Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn cả nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Để tạo điều kiện cho Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Chính phủ đã rất quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực cho Viện thông qua nhiều chương trình, dự án từ hiện đại hóa cơ sở làm việc, đào tạo nguồn nhân lực, trang bị máy móc, thiết bị hiện đại đến các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lúa gạo,…

Hiệu quả đầu tư đó đã và đang được thể hiện bằng các kết quả nghiên cứu khoa học về cây lúa của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh đang được sử dụng ngày càng nhiều không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long mà ở cả các vùng khác trên cả nước. Qua đó, góp phần tăng sản lượng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn từ xuất khẩu gạo.

Trong chiến lược phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là đơn vị nghiên cứu tiếp tục được ưu tiên đầu tư để xây dựng Viện trở thành Viện nghiên cứu lúa xứng tầm quốc tế. Các đầu tư cụ thể là: Quy hoạch đất, sắp xếp lại cơ sở nghiên cứu, đồng ruộng thí nghiệm để tiếp tục đầu tư (dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014); dự án nghiên cứu và sản xuất giống lúa xuất khẩu (dự kiến hoàn thành trong năm 2015); Chương trình công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực; đặt biệt quan tâm đào tạo cán bộ nghiên cứu cao cấp ở nước ngoài,… Đồng thời tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà khoa học phát huy được khả năng vừa đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, vừa nâng cao được thu nhập, đời sống bản thân và gia đình.

Chia sẻ bài viết