15/09/2019 - 18:45

Đề nghị cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng

Cử tri huyện Phong Điền, huyện Thới Lai đề nghị lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn một số xã sử dụng. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, huyện Phong Điền, UBND các xã có cử tri kiến nghị tiến hành khảo sát mở rộng mạng đường ống cấp nước.

Qua thống kê thực tế, phản ánh của cử tri và kiến nghị đề xuất của các địa phương, ngày 1-4-2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 877/SNN&PTNT-KHTC về việc ứng vốn thực hiện nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước cho dân thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2019 trình UBND thành phố; trong đó bao gồm các tuyến trên.

Ngày 5-7-2019, UBND thành phố có Công văn số 2112/UBND-KT về việc ứng vốn thực hiện nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước. Tuy nhiên, hiện nay đang chờ các Sở ngành tham mưu về trình tự, thủ tục tạm ứng vốn. Ngay sau khi nhận được nguồn kinh phí tạm ứng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ triển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước các tuyến ống cấp nước nêu trên.

Chia sẻ bài viết