07/05/2019 - 20:35

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án cầu Quang Trung

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Quang Trung. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban quản lý dự án ODA) như sau:

Hiện nay, hạng mục xây dựng cầu Quang Trung đơn nguyên 2 tiến độ công trình chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do phải điều chỉnh thiết kế trụ cầu và xin phép đảm bảo giao thông thủy trong quá trình thi công công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ban quản lý dự án ODA đã chỉ đạo nhà thầu phải tăng cường máy móc, vật tư, vốn trên công trình. Mục tiêu là nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình. Ngoài ra, Ban quản lý dự án ODA cũng chỉ đạo nhà thầu tăng cường thêm ca thi công trên công trình nhằm rút ngắn thời gian thi công. Dự kiến, đến tháng 12-2019 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, bao gồm cầu Quang Trung đơn nguyên 2 và sửa chữa cầu Quang Trung hiện hữu.

Chia sẻ bài viết