08/07/2020 - 21:11

Ðề nghị chấn chỉnh tình trạng quảng cáo ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Cử tri đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng treo băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền, quảng cáo… che khuất tầm nhìn, đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một số hoạt động quảng cáo ngoài trời phổ biến, như: quảng cáo, tuyên truyền trên băng-rôn, quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ,… được kiểm soát, do người thực hiện quảng cáo phải liên hệ, đăng ký với ngành văn hóa để được hướng dẫn và chấp thuận trước khi thực hiện.

Trong thời gian qua, việc quảng cáo bằng băng-rôn, do số lượng nhiều nên có một số đơn vị treo không đúng quy định, gây mất mỹ quan, các lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định. Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra 297 lượt cơ sở quảng cáo, phát hiện 9 cơ sở vi phạm và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 73 triệu đồng; bắt buộc di dời vị trí 2 bảng quảng cáo, tháo dỡ 5
pa-nô, biển hiệu do không an toàn và gây mất mỹ quan; tháo dỡ 7 cờ trang trí và 610 băng-rôn tuyên truyền, quảng cáo treo sai vị trí, bị sút xổ ảnh hưởng mỹ quan đô thị…

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu ngành văn hóa và các địa phương quan tâm, tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để biết, thực hiện. Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp quảng cáo chưa đúng quy định; kiên quyết tháo dỡ các băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền, quảng cáo chưa đúng vị trí, gây mất mỹ quan và che khuất tầm nhìn, các đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chia sẻ bài viết