Họp mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu

(CT)- Ngày 22-1-2018, Hội Nông dân thành phố tổ chức họp mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2012-2017.