15/05/2024 - 21:08

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an Nhân dân 

(CT) - Ngày 15-5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW) và Quy định số 09-QÐ/ÐUCA, ngày 19-5-2023 của Ðảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân (CAND) (Quy định số 09-QÐ/ÐUCA).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an TP Cần Thơ.

Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành. Dự tại điểm cầu Công an TP Cần Thơ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; các đồng chí trong ban lãnh đạo Công an thành phố, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Kết luận số 01-KL/TW và Quy định số 09-QÐ/ÐUCA được các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phù hợp. Việc học tập, quyết tâm thực hiện, làm theo, gương mẫu, đi đầu đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Hầu hết cấp ủy và người đứng đầu thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã ý thức rõ hơn, nghiêm túc hơn trong việc giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân; tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực.

Lực lượng CAND luôn chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu cho Ðảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân… Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương cán bộ, chiến sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2023, có 2.454 tập thể, 45.700 cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng về thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện; đồng thời yêu cầu thời gian tới tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện, xác định rõ “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và thực hiện phương châm hành động “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chủ động tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là các thông tin ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết