Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số cá nhân, tổ chức

Chiều 16-12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 20 của Ủy ban, trong đó có việc xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ.