Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra

(CT)- Ngày 13-12, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018.