Củng cố tiềm lực chính trị -

tinh thần trong khu vực phòng thủ

Những năm qua, lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể thành phố không ngừng củng cố tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ.