08/04/2024 - 19:48

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện 

(CT) - Sáng 8-4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảm bảo vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý I-2024.

Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng QK9, phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ lệnh, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tư lệnh QK9 về công tác quân sự, quốc phòng, huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch… Các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu, đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất… Đến nay, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện đúng theo kế hoạch; duy trì tốt các chế độ nền nếp công tác hậu cần - kỹ thuật; duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, quan tâm xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp… Các đơn vị được QK9 chọn làm điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đều có các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh QK9 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện chiến dịch, huấn luyện chiến đấu, giáo dục và đào tạo cho các đối tượng đúng theo kế hoạch; chỉ đạo và tổ chức Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng, Hội thao bắn súng quân dụng cho bộ đội chủ lực, Dân quân tự vệ cấp cơ sở và QK9 năm 2024; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật… Đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết