10/05/2018 - 07:22

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC): tập huấn, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra tác phong, thời gian làm việc... Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng...

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND quận Thốt Nốt. Ảnh: P.NGUYỄN
Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND quận Thốt Nốt. Ảnh: P.NGUYỄN

Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã tổ chức 10 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, có 1.399 tổ chức, cá nhân nộp thuế dự. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã nhận và trả hồ sơ đúng hạn, tạo được sự hài lòng và đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế còn tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế. Đặc biệt hỗ trợ kê khai thuế qua mạng, đăng ký và nộp thuế điện tử”.

Để đảm bảo công tác CCHC được thực hiện hiệu quả, Sở Nội vụ đã tổ chức hai đợt kiểm tra định kỳ về công tác CCHC có lồng ghép kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và cấp huyện. Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Tổ Kiểm tra đột xuất về CCHC đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc trước và sau khi nghỉ lễ, Tết Nguyên đán tại 15 đơn vị gồm 3 sở, 2 quận, huyện và 10 xã, phường, thị trấn. Qua đợt kiểm tra, Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả kiểm tra, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị, đồng thời, Sở Nội vụ có văn bản yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện công tác CCHC đối với đơn vị quận Ô Môn.

Để thống nhất đầu mối tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên toàn thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Cổng tích hợp dịch vụ công trực tuyến toàn thành phố và triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 4 quận, huyện: Cái Răng, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Tính đến nay, tổng số TTHC của thành phố là 1.718 TTHC. Trong đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 417 TTHC; mức độ 4 là 223 TTHC; tổng hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.399 hồ sơ.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc của bộ, ngành Trung ương triển khai. Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế, các cơ quan, địa phương nhập thủ tục, hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử chưa đầy đủ, lãnh đạo chưa tham gia quy trình xử lý trên phần mềm. Cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan…

 Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: “Sở sẽ tiếp tục tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; rà soát, có giải pháp nâng cao các chỉ số còn hạn chế trong bộ chỉ số tổng hợp PCI. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội”.

Theo ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, Sở sẽ đánh giá hiệu quả và triển khai nhân rộng mô hình thí điểm Đội tình nguyện viên hướng dẫn TTHC tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy; mô hình thí điểm niêm yết các mẫu ghi TTHC tại quận Cái Răng, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Thới Lai. Xây dựng Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công trực tuyến thành phố. Tiếp tục duy trì cập nhật thông tin và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý thông tin cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Đồng thời triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp sở và cấp huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và giải quyết các vướng mắc về TTHC nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng CCHC của thành phố.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết