15/07/2019 - 15:53

Sớm phân bổ vốn đầu tư phục vụ cho công tác lập quy hoạch 

(CTO)- Ngày 15-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển chủ trì tại điểm cầu Cần Thơ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương phải thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo quá trình đầu tư phát triển của các ngành, lĩnh vực không bị gián đoạn trong giai đoạn quy hoạch hiện nay, từ nay đến năm 2020 cũng như giai đoạn tới. Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì phối hợp với các bộ ngành điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo hướng thực hiện trong thời kỳ quy hoạch 2020, (tức là giai đoạn trước khi có quy hoạch mới) theo hướng cho phép các cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án cấp thiết cho phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và địa phương, sau đó sẽ cập nhật vào quy hoạch mới được phê duyệt. Bộ KH&ĐT chủ trì thành lập các tổ công tác liên ngành để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, các địa phương.

Giao Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính sớm phân bổ vốn đầu tư phục vụ cho công tác lập quy hoạch. Đồng thời, phải chủ động đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng; trước hết là lập nhiệm vụ quy hoạch xác định chiến lược, khung định hướng. Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh và thẩm định các quy hoạch theo yêu cầu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Không gian biển quốc gia và Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia. Bộ ngành Trung ương khẩn trương soạn thảo trình Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch, xây dựng các quy hoạch ngành, quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình.

Các địa phương tập trung thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền và xác định nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Mời tư vấn xây dựng để tham gia vào công tác tư vấn thực hiện quy hoạch, ưu tiên về vốn cho thực hiện nhiệm vụ quy hoạch. Các địa phương cố gắng trong năm 2020 hoàn thành xong quy hoạch của địa phương, không cầu toàn mà vừa làm vừa hoàn thiện để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển.

Theo Bộ KH&ĐT, sau hơn 1 năm triển khai Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày (5-2-2018) của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt những kết quả nhất định. Trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh quy định về quy hoạch; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch cho cấp bộ, ngành và địa phương. 

Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. Đối với quy hoạch tỉnh, UBND các tỉnh tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 4, điều 14, Luật Quy hoạch. Đồng thời Bộ KH&ĐT đã nghiên cứu xây dựng Đề án Phân vùng và báo cáo trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đến nay, một số các địa phương đã xây dựng xong và đang trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045... Nhiều địa phương cũng kiến nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn cũng như hỗ trợ địa phương về nhân lực thực hiện công tác tư vấn, xây dựng quy hoạch để kịp tiến độ đề ra. 

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết