08/04/2024 - 09:55

Bình Thủy: Ðầu tư 2 công trình thủy lợi khắc phục sạt lở các tuyến kênh, rạch 

(CT) - Theo Phòng Kinh tế quận Bình Thủy, trong quý I-2024, Phòng đã phối hợp với UBND 8 phường rà soát xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thủy lợi mùa khô năm 2024 trên địa bàn quận.

Theo đó, các phường thực hiện đào đắp khoảng 680m3, gia cố khoảng 110m đường sạt lở, phát quang với chiều dài 4,2km, dọn cỏ khai thông dòng chảy 1,5km. Ngày công thực hiện công tác thủy lợi mùa khô năm 2024 là 244 ngày với kinh phí vận động thực hiện 117 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế đang lập thủ tục đầu tư 2 công trình thủy lợi trên địa bàn gồm: công trình khắc phục các đoạn sạt lở kết hợp nạo vét cải tạo tuyến rạch Ngã Tư và kênh Chống Cháy phường Bình Thủy với kinh phí 797 triệu đồng; công trình khắc phục các đoạn sạt lở và nạo vét các tuyến kênh, rạch kết hợp đắp cải tạo các tuyến bờ bao trên địa bàn phường Thới An Ðông với kinh phí 3,279 tỉ đồng. Hai công trình này sẽ triển khai thi công trong năm 2024 nhằm góp phần khắc phục sạt lở, cải tạo dòng chảy kết hợp phục vụ sản xuất ở phường Bình Thủy và phường Thới An Ðông.

Lãnh đạo quận Bình Thủy cùng Phòng Kinh tế thường xuyên khảo sát các tuyến kênh, rạch trên địa bàn để kịp thời ngăn ngừa, khắc phục sạt lở. Ảnh: MINH HUYỀN

Trong quý II-2024, Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các phường rà soát công trình đầu tư năm 2024, theo dõi tiến độ thực hiện thủy lợi mùa khô năm 2024. Ðồng thời, tiếp tục phối hợp các phường khảo sát các tuyến thủy lợi đầu tư năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024.

Phòng Kinh tế cũng thường xuyên cập nhật, triển khai kịp thời các thông tin thời tiết; phối hợp rà soát các điểm sạt lở để chủ động xây dựng kế hoạch gia cố, khắc phục. Bên cạnh đó tham mưu UBND quận lồng ghép công tác thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết