06/04/2024 - 06:54

Khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp 

(CT) - Ngày 5-4, Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II- 2024 của ngành Nội vụ. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các phòng tổ chức, văn phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố, phòng nội vụ các quận, huyện, dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2024 của ngành Nội vụ.

Tính đến cuối tháng 3-2024, ngành Nội vụ tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), công tác xây dựng chính quyền, thi đua - khen thưởng và lĩnh vực tôn giáo. Đối với nhiệm vụ CCHC, Sở đã tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra CCHC của thành phố năm 2024. Ngoài ra, Tổ kiểm tra đột xuất của Sở đã kiểm tra công vụ trước và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tại 22 cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức 2 buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm CCHC và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 cấp sở, cấp huyện năm 2023. Đồng thời, đã tham mưu UBND thành phố sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 3 đơn vị, giải thể 1 đơn vị (Trường Tiểu học thực hành thuộc Trường Cao đẳng Cần Thơ); quy định và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 4 cơ quan, đơn vị; phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2023-2025 của 4 đơn vị. Về công tác xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tích cực triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trình UBND thành phố Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt dự toán kinh phí (từ nguồn kinh phí thường xuyên) để tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Quý II-2024, ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW và Kết luận số 50-KL/TW; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 theo lộ trình. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tập trung tham mưu xây dựng các nghị quyết về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo tiến sĩ và tương đương; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại thành phố; nghị quyết về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2024...

* Tại hội nghị, Sở Nội vụ cũng triển khai Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể các tiêu chuẩn đối với từng chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc bộ, thuộc tổng cục và của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết