22/04/2024 - 18:37

Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Có giải pháp để gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia 

(TTXVN)- Sáng 22-4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của Ðoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ chủ trì phiên họp. Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh báo cáo kết quả giám sát của Ðoàn giám sát và xem phim tài liệu về chuyên đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về những vấn đề lớn, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình giám sát; nghe thành viên Chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Ðức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, báo cáo giám sát, dự thảo Nghị quyết và biểu dương Ðoàn giám sát đã nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của Chính phủ, các Ðoàn đại biểu Quốc hội, HÐND các tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành địa phương cùng các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ðoàn giám sát tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Báo cáo giám sát với đầy đủ phụ lục, Báo cáo tóm tắt và video phim tài liệu về chuyên đề giám sát. Trong đó, lưu ý về kết cấu, nội dung để nêu bật được những kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, đặc biệt cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Báo cáo và dự thảo Nghị quyết cần đối chiếu thêm các mục tiêu, chính sách cụ thể trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 để phán ảnh đầy đủ, trong đó nhấn mạnh kết quả về ổn định kinh tế vĩ mô liên quan đến các vấn đề như: kiểm soát lạm phát, tỷ giá, quản lý nợ công, quản lý bội chi ngân sách, sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; công tác chỉ đạo, phối hợp linh hoạt trong quá trình thực hiện chính sách. Ðồng thời, thể hiện rõ ràng, sắc nét hơn về nguyên nhân của các quy định pháp luật, quá trình xây dựng chính sách hay nguyên nhân tổ chức thực hiện bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mục tiêu quan trọng và thành công của chuyên đề giám sát là có một nghị quyết của Quốc hội trong đó có các giải pháp để bảo đảm hiệu quả hơn khi ban hành chính sách trong tình hình khẩn cấp, cấp bách, khi có biến động bất ngờ đối với kinh tế - xã hội do các yếu tố khách quan, đồng thời có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với kết cấu, cách thức trình bày và nhiều nội dung của dự thảo Nghị quyết. Qua đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ðoàn giám sát, Tổ giúp việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ tiếp tục rà soát để thiết kế đầy đủ các quy định nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách của Nghị quyết 43/2022/QH15 chưa kết thúc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia. Ðồng thời là chắt lọc các nội dung báo cáo, cụ thể hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm rõ hơn nhiệm vụ phải tổ chức thực hiện... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ðoàn giám sát để trao đổi, cung cấp thông tin hoàn thiện Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

XUÂN TÙNG

Chia sẻ bài viết