13/09/2018 - 21:20

Hiệu quả mô hình ký kết liên tịch bảo vệ môi trường 

Ký kết liên tịch bảo vệ môi trường (BVMT) là hoạt động mà Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố phối hợp thực hiện từ năm 2012. Qua 5 năm thực hiện (2012-2017), hoạt động này từng bước đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao ý thức BVMT của mỗi tổ chức, cá nhân thông qua những mô hình thiết thực, việc làm cụ thể, phù hợp khả năng từng ngành, từng đơn vị. Hoạt động trên tiếp tục được ký kết thực hiện trong  giai đoạn 2018-2022, đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm hay,  góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp… 

Lãnh đạo Sở TN&MT TP Cần Thơ cùng 8 đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thành phố ký kết và bắt tay thực hiện tốt công tác BVMT trong giai đoạn 2018-2022.

Ký kết liên tịch

Theo Sở TN&MT TP Cần Thơ, ô nhiễm môi trường - biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề cấp bách không chỉ riêng của TP Cần Thơ mà còn của cả nước. Do đó, BVMT là mục tiêu cơ bản để phát triển thành phố bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND thành phố, Sở TN&MT TP Cần Thơ đã ký kết Kế hoạch phối hợp với 7 tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật) về việc thực hiện các hoạt động BVMT. Kế hoạch này còn được triển khai đến Phòng TN&MT các quận, huyện để phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương lập kế hoạch và triển khai thực hiện tại các cấp cơ sở, phù hợp với điều kiện từng địa phương…”.

5 năm qua (2012-2017), Sở TN&MT cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện nhiều phần việc, mô hình BVMT đạt hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức BVMT cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, với trên 30 lớp tập huấn về phổ biến pháp luật BVMT, kiến thức và thông tin về ứng phó biến đổi khí hậu, BVMT và các hội thảo xung quanh nội dung BVMT. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp lồng ghép, thực hiện BVMT trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả đã xây dựng 220 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, trồng trên 25.400 cây hoa kiểng, lắp đặt 1.276 thùng rác công cộng, duy trì và nâng chất mô hình “Khu dân cư tự quản BVMT” tại 322 khu dân cư và sáng tạo thêm các mô hình khu dân cư BVMT như: mô hình “Quản lý chất thải dựa vào cộng đồng”, mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; 817 mô hình phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” đã thu hút trên 200 ngàn gia đình hội viên, phụ nữ tham gia; phụ nữ tham gia phân loại rác thải; thực hiện tốt mô hình Câu lạc bộ “6 không” gồm: “Không tội phạm - Không ma túy, mại dâm - Không vi phạm môi trường - Không bạo lực gia đình - Không khiếu kiện sai pháp luật - Không vi phạm luật giao thông” tại 595/630 ấp, khu vực. Những câu lạc bộ trên hoạt động có hiệu quả và được lan tỏa trên địa bàn dân cư…

Qua công tác phối hợp này đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình do các tổ chức, hội, đoàn thể thực hiện đạt hiệu quả. Điển hình ở quận Thốt Nốt và quận Ô Môn thực hiện mô hình “Khu dân cư tự quản BVMT” lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mô hình thực hiện theo hình thức mở rộng dân chủ, người dân tham gia thảo luận đề xuất các tiêu chí và bổ sung nội dung BVMT vào quy ước để cùng nhau thi đua thực hiện. Đồng thời, các hộ dân thực hiện cam kết mỗi nhà có giỏ đựng rác, đổ rác đúng quy định hoặc chọn, đốt rác; chăn nuôi gia súc có hố xử lý phân; sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường... Đội Tự quản BVMT tại khu dân cư của các phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt cam kết. Ông Trần Văn Thanh, ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, cho biết: “Từ khi mô hình thực hiện tại phường Trung Kiên, bà con chăn nuôi gia súc, gia cầm, hộ kinh doanh ở chợ đều được vận động giữ gìn vệ sinh chung, làm sạch chuồng trại, nơi mua bán để không ảnh hưởng đến các hộ lân cận. Bên cạnh đó, người dân chúng tôi cũng hăng hái cùng chính quyền địa phương đóng góp chi phí làm đường giao thông, xây dựng cống thoát nước, đào hố chôn rác và thu gom rác trong khu dân cư. Từ đó, từng khu vực trong địa phương đã trở thành khu vực an toàn vệ sinh môi trường, xóm ấp sạch, đẹp hơn…”.

Phát huy hiệu quả

Việc ký kết liên tịch thực hiện BVMT còn mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý môi trường. Trong đó, hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật BVMT được rà soát, bổ sung phù hợp thực tế của địa phương; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn, năng lực quản lý được cải thiện; đầu tư từ ngân sách cho BVMT ngày càng tăng; công tác thanh tra, kiểm tra BVMT tiếp tục được đẩy mạnh và kiên quyết xử lý những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Ông Nguyễn Chí Kiên cho biết thêm: “Với những việc làm trên, hệ thống chính trị các cấp đều nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BVMT. Từ đó, BVMT đang dần được tất cả các tầng lớp xã hội, nhân dân quan tâm và tự giác thực hiện”.

Vớt rác, thu gom rác thải là một trong những việc làm góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sạch, đẹp của lực lượng đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ.

Thời gian qua, sự phối hợp hoạt động giữa Sở TN&MT TP Cần Thơ với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể của thành phố cũng gặp những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ. Trong đó nổi bật nhất là việc nêu gương điển hình, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong công tác BVMT chưa được đề cao và phát huy đúng mức; các đơn vị thực hiện chưa được cấp kinh phí riêng cho hoạt động BVMT; một số mô hình BVMT (phân loại rác thải, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật…) được cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng, nhưng biện pháp xử lý sau thu gom, phân loại rác chưa cao…

Để phát huy sự đóng góp to lớn của các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể trong công tác BVMT, giai đoạn 2018-2022, Sở TN&MT đưa ra giải pháp phối hợp với các tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, thực hiện các mô hình điểm và đầu tư kinh phí cụ thể của các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo từng năm; tham mưu HĐND, UBND thành phố cấp một phần kinh phí từ ngân sách của sự nghiệp môi trường ở địa phương để các đơn vị thực hiện; tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn thực hiện các mô hình điểm, sơ kết, tổng kết khen thưởng, nhân rộng các mô hình BVMT đạt hiệu quả cao; tập huấn kiến thức BVMT, các văn bản có liên quan môi trường và kỹ năng truyền thông cho các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ cơ sở, các báo cáo viên để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao... Các hoạt động trên được Sở TN&MT TP Cần Thơ tiếp tục ký kết thực hiện với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2018-2022. Ông Nguyễn Chí Kiên khẳng định: “Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong tháng 8-2018, chúng tôi vừa ký kết thực hiện giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2022. Đặc biệt, giai đoạn này, Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ cũng tham gia ký kết, nâng tổng số có 8 đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ký kết phối hợp BVMT. Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cấp bách về BVMT trong giai đoạn 2018-2022, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại…”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết