Hướng đến sự phát triển bền vững và công bằng trên lưu vực sông Mê Công

Diễn đàn thu hút sự tham gia của các tổ chức, các nhà khoa học; cộng đồng đến từ các quốc gia hạ lưu sông Mê Công, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia.