Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, tạo cơ hội việc làm
cho người dân có đất nằm trong Dự án Điện năng lượng mặt trời

(CT)- Tập đoàn Sao Mai vừa phối hợp với Huyện ủy, UBND và các hội đoàn thể huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách an sinh xã hội (ASXH).