15/06/2018 - 07:32

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Nghiên cứu biện pháp thực hiện tốt công tác lãnh đạo của Đảng

(CT)- Ngày 14-6-2018, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều về tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; công tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Ninh Kiều đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kế hoạch, quyết định… nhằm chỉ đạo và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện các vấn đề trọng tâm về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Thường trực Quận ủy đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo và kiểm tra các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; thường xuyên kiểm tra các công trình trọng điểm, các dự án lớn của quận,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Thành Thống kết luận: Trước mắt, Thường trực Quận ủy cần rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện Quy chế làm việc để làm cơ sở tham mưu cho Quận ủy có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc kịp thời, phù hợp, trong đó bám sát các quy định của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, nghiên cứu thống nhất đề ra biện pháp thực hiện tốt công tác lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, công tác MTTQ và các đoàn thể đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết