07/04/2021 - 19:57

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở 

 Khai trương trang thông tin điện tử và phần mềm hồ sơ công việc

(CT) - Ngày 7-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I, khai trương trang thông tin điện tử và phần mềm hồ sơ công việc.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin điện tử và vận hành phần mềm hồ sơ công việc. Ảnh: NGỌC QUYÊN​

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố… dự hội nghị.

Trong quý I, MTTQVN các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt chương trình thống nhất hành động năm 2021; đẩy mạnh tuyên  truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác vận động, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. MTTQVN các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên vận động quà, gạo, xe đạp, trao 113 căn nhà Ðại đoàn kết với tổng trị giá 57 tỉ đồng. MTTQVN các cấp trong thành phố tham gia thực hiện các bước và nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng tiến độ, quy định. Các cuộc vận động do MTTQVN phát động được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. MTTQVN các cấp trong thành phố chú trọng thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố; tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình làm ăn hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân để tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của nhân dân. MTTQVN các cấp tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định, nhất là tổ chức hội nghị hiệp thương đảm bảo thành phần, cơ cấu, lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp…

► Nhằm thực hiện tốt hơn Ðề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã nâng cấp tên miền, đường truyền và giao diện trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Khai trương trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ nhằm phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ðảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, góp phần phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Phần mềm hồ sơ công việc được kết nối thông qua trục liên thông quản lý văn bản thành phố, mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến cấp xã và 482 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, giúp công tác trao đổi thông tin 2 chiều giữa MTTQVN thành phố với MTTQVN các cấp trong thành phố kịp thời, an toàn, bảo mật, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, văn bản giấy…

THANH THY

Chia sẻ bài viết