12/10/2016 - 21:38

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng cầu Vàm Cống và các cơ quan có liên quan sớm cấp trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã nhận bồi hoàn, bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Về công tác chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân ảnh hưởng dự án: Sau khi hộ dân nhận tiền bồi thường và nộp bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh chỉnh lý và trả cho các hộ dân. Tuy nhiên, còn lại 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa chỉnh lý xong, cụ thể:

+ Trong đợt chi trả ngày 2-6-2015 (Đình Vĩnh Trinh và hộ ông Lê Thành Trung), Trung tâm đang lập thủ tục chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường chỉnh lý các giấy chứng nhận còn lại theo quy định. Riêng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Đình Vĩnh Trinh do phải phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để đo đạc, kiểm tra phần diện tích còn lại nên chưa chỉnh lý.

+ Trường hợp ông Phạm Thanh Tùng và ông Phạm Thanh Dũng phần diện tích đất ảnh hưởng quy hoạch 2 dự án do điều chỉnh quyết định thu hồi đất của 2 dự án nên chưa chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ này.

Ngoài các trường hợp nêu trên, hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất không mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nào khác liên quan đến dự án để thực hiện việc chỉnh lý.

Chia sẻ bài viết