06/12/2015 - 16:15

CHI BỘ HỘI NÔNG DÂN – CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THỚI LAI

NHIỀU CHUYỂN BIẾN TRONG KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM

Trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng (NQTW4) vào cuối năm 2012, tập thể Chi bộ Hội Nông dân – Cựu chiến binh huyện Thới Lai nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân xoay quanh các vấn đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vai trò lãnh đạo của cấp ủy…Trong những năm qua, lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai đã tập trung nhiều giải pháp khắc phục những khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Một trong những khuyết điểm mà Chi ủy Hội Nông dân – Cựu chiến binh huyện Thới Lai nhìn nhận trong kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 là một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; việc đoàn kết nội bộ tại một số Hội cơ sở chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu của hạn chế này là công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên chưa kịp thời. Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, khắc phục hạn chế này, Chi ủy, lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc họp; đồng thời phân công cán bộ đi cơ sở, thông qua các cấp ủy đảng cơ sở, hội viên, nhân dân... Chi ủy, lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện dần nắm bắt được tư tưởng của cán bộ, đảng viên cũng như tâm tư nguyện vọng của hội viên để có những định hướng đúng hay kịp thời chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc.

Về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, Chi ủy Hội Nông dân – Cựu chiến binh huyện Thới Lai nhìn nhận khuyết điểm là công tác cán bộ cấp cơ sở Hội chưa mang tính chiến lược lâu dài, còn bị động. Việc đào tạo chuyên môn gặp không ít khó khăn, đa số cán bộ chủ chốt Hội cơ sở lớn tuổi nên năng lực, sức khỏe hạn chế. Song song đó, tình trạng cán bộ các tổ Hội biến động, thay đổi nhiều nên việc thực hiện các phong trào công tác Hội cũng gặp không ít khó khăn. Theo đồng chí Trần Thành Định, Chi ủy viên, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, khắc phục hạn chế này, Chi bộ thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và hàng năm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chú trọng lực lượng trẻ, nữ; tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, lãnh đạo ngành liên quan có cơ chế phân công hợp lý để địa phương trẻ hóa đội ngũ cán bộ Hội. Bên cạnh đó, hàng năm xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về công tác đào tạo cán bộ ở cơ sở để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ lâu dài; thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi, tổ hội. Từ năm 2013 đến nay, chi bộ có 3 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 7 đồng chí học đại học; 3 đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng cấp trung ương, 314 lượt cán bộ được đào tạo bồi dưỡng cấp thành phố và 1.743 lượt cán bộ được đào tạo bồi dưỡng cấp huyện.

Cán bộ Hội Nông dân huyện Thới Lai họp giao ban kiểm điểm công việc tuần qua và đề ra nhiệm vụ công tác  tuần tới. 

Tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Chi ủy Hội Nông dân – Cựu chiến binh huyện Thới Lai nhìn nhận khuyết điểm là Hội Cựu chiến binh huyện còn xảy ra việc sử dụng hội phí sai quy định. Một số Hội Nông dân cấp cơ sở còn chiếm dụng vốn, nợ quá hạn vượt quy định, sử dụng vốn sai mục đích, cho vay vốn chưa đúng đối tượng. Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và công khai minh bạch trong các cuộc họp hàng tháng. Hội Nông dân huyện cũng phối hợp cấp ủy cơ sở thực hiện kỷ luật 2 cán bộ Hội chiếm dụng vốn sai quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc phát vay, thu hồi vốn từ các nguồn tín chấp do Hội quản lý. Năm 2012, nợ quá hạn của Hội Nông dân các cơ sở quản lý là 4% nhưng đến nay chỉ còn 0,50%.

Khắc phục khuyết điểm về hoạt động của một số tổ chức Hội cơ sở chưa đi vào chiều sâu, còn mang tính hình thức, chất lượng, nội dung, phương thức sinh hoạt chưa phong phú... Chi ủy, lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện hướng dẫn sinh hoạt cho các chi, tổ Hội; tổ chức tập huấn nghiệp vụ; cung cấp tài liệu tuyên truyền phục vụ các buổi họp lệ Hội. Song song đó, lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện cũng phân công cụ thể từng thành viên phụ trách lĩnh vực và chỉ đạo các Hội cơ sở; đồng thời chỉ đạo cán bộ Hội cấp xã tham dự sinh hoạt cùng các chi, tổ hội các ấp để hỗ trợ, định hướng kịp thời, giúp các chi, tổ Hội tháo gỡ khó khăn. Đảng viên Liên Quỳnh Trang, cán bộ phụ trách kế toán của Hội Nông dân huyện Thới Lai, nói: "Qua góp ý của tập thể, tôi nhận thấy được trách nhiệm của mình phải gương mẫu khắc phục những hạn chế đã được phân tích. Bản thân tôi đã mạnh dạn đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tập thể vững mạnh; đồng thời tôi cũng sắp xếp công việc khoa học, tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động cùng cơ sở, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nhằm kịp thời tham mưu lãnh đạo hướng dẫn, chỉ đạo tốt".

Nhờ tăng cường thực hiện nhiều giải pháp mà các phong trào của Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai phát động đã thu hút nhiều hội viên tham gia, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Dương Thành Lực, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai, cho biết: "Các hội viên đã tích cực tham gia các phong trào do Hội Cựu chiến binh phát động, như: tham gia làm mới 455 cột cờ, xây dựng mới 3 cây cầu bê tông và sửa chữa 15 cầu gỗ, sửa 4.500m đường giao thông nông thôn... Hội viên đóng góp 375 triệu đồng phối hợp cùng Thành hội xây dựng và bàn giao 11 căn nhà đồng đội; đóng góp 60 triệu đồng vào quỹ xây dựng nhà đồng đội; giảm 6 hội viên nghèo và 9 hội viên cận nghèo. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Đoàn thanh niên tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... Hội Cựu chiến binh huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh". Theo đồng chí Trần Thành Định, Chi ủy viên, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện, qua củng cố, nâng chất hoạt động của các chi, tổ Hội, hoạt động Hội Nông dân các cấp trong huyện ngày càng khởi sắc. Nổi bật là đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng được nhiều mô hình làm ăn hiệu quả; xây dựng 35 mái ấm nông dân; tổ chức dạy nghề 24 lớp với 830 hội viên và con em nông dân tham gia; giới thiệu việc làm trong nước cho 2.811 người và có 2.289 người đã nhận việc, giới thiệu xuất khẩu lao động 25 người và 13 người đã đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; giới thiệu nhiều hội viên vay vốn phát triển sản xuất... Với nhiều giải pháp hỗ trợ đã góp phần giảm 26 hội viên nghèo.

Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, thời gian tới, Chi bộ Hội Nông dân – Cựu chiến binh huyện Thới Lai, tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đảng viên quan tâm khắc phục hạn chế để không phát sinh hạn chế mới. Đồng thời, Chi bộ sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đi cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…góp phần giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết