19/06/2021 - 19:26

Đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng

Cử tri quận Ô Môn đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng trên đường tránh quốc lộ 91 và thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện dự án đường tỉnh 920 (đoạn từ Nhà máy nhiệt điện Ô Môn đến Rạch Chanh). Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Về lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến tránh quốc lộ 91: Phạm vi đoạn tuyến từ Km21+105,32 - Km24+508,35 đã được nhà đầu tư BOT (Công ty Cổ phần quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) đầu tư xây dựng xong tuyến mới (tránh tuyến quốc lộ cũ). Khi đầu tư xây dựng, do tuyến tránh không đi qua khu vực đô thị nên không xem xét đến việc đầu tư hệ thống chiếu sáng. Sở Giao thông vận tải thành phố ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ phối hợp với UBND quận Ô Môn, nhà đầu tư BOT để đề xuất lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến tránh quốc lộ 91 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

- Về thời gian thực hiện dự án đường tỉnh 920: Dự án đường tỉnh 920, đoạn qua Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5233/QĐ-UBND ngày 11-11-2020; đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 42,9 tỉ đồng, được thực hiện từ năm 2020-2023.

Chia sẻ bài viết