27/09/2011 - 10:10

600.000 lượt người tham gia Lễ hội tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Ban bảo vệ Di tích Đình thờ Nguyễn Trung Trực cho biết, lễ hội kỷ niệm lần thứ 143 ngày hy sinh oanh liệt của anh hùng dân tộc (AHDT) Nguyễn Trung Trực diễn ra trong 4 ngày (23 - 26/9), đã thu hút khoảng 600.000 lượt người dân trong tỉnh và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nét mới của lễ hội năm nay được tổ chức chuyên nghiệp hơn so với mọi năm gắn kết với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang, tạo tiền đề nâng cấp lễ hội lên tầm cỡ khu vực và quốc gia; góp phần giáo dục và hun đúc lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần lễ tổ chức theo nghi thức truyền thống, trang trọng. Phần hội với chương trình sân khấu hóa tái hiện lại cuộc đời, sự hy sinh oanh liệt của Cụ Nguyễn và đoàn nghĩa quân - những người con bất tử của vùng đất Kiên Giang, trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, hiên ngang chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

HOÀNG VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết