Đường đến trường bớt gập ghềnh

Những ngày này, bên cạnh chăm lo chuyện ăn, nghỉ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018; các cấp hội khuyến học của TP Cần Thơ