17/02/2019 - 09:16

Thới Lai tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Những năm gần đây, huyện Thới Lai tập trung nguồn vốn xây dựng cơ bản khá lớn để thực hiện những công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần nâng cấp đô thị theo hướng khang trang, hiện đại. 

Đưa nhiều công trình vào sử dụng

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2018 là 236,54 tỉ đồng. Đến tháng 1-2019, Ban đã thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 được 225,75 tỉ đồng, đạt 97%. Ông Đinh Hải Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai, cho biết: Năm 2018, Ban chủ yếu triển khai thi công những công trình trường học, đường giao thông nông thôn rộng 4m, trung tâm văn hóa xã, công trình trên lĩnh vực y tế, trụ sở làm việc các đơn vị… Đặc biệt, quan tâm triển khai các công trình trên địa bàn 3 xã: Thới Tân, Trường Xuân B và Tân Thạnh, góp phần để 3 xã này được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Công trình Trường Tiểu học Thới Tân 2 giai đoạn 2 hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai đã triển khai thi công 88 công trình, gồm 14 công trình thi công chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 và khởi công mới 74 công trình. Đến cuối năm 2018, Ban và các nhà thầu đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 71 công trình, còn lại 17 công trình thi công chuyển tiếp sang năm 2019.

Các công trình Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2018 gồm: nâng cấp Trường Tiểu học Định Môn 1, nâng cấp sửa chữa Trường THCS Định Môn, xây dựng Trường Tiểu học Trường Thắng, Trường THCS Trường Thành 1 (hạng mục bồi thường hỗ trợ, san lấp mặt bằng), xây dựng Trường THCS Trường Thành 1 (hạng mục sân, hàng rào), Trường Tiểu học Định Môn 2, nâng cấp và mở rộng Trường Mầm non Xuân Thắng. Công trình Trường Tiểu học Đông Bình 1, Trường Tiểu học Đông Thuận 1, Trường Tiểu học Thới Tân 2 giai đoạn 2, trang thiết bị 2 trường mầm non (Trường Xuân, Đông Thuận), trang thiết bị dạy học Trường Mầm non Trường Thắng, nâng cấp sửa chữa Trường THCS Trường Thành 2, Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 2 (hạng mục cải tạo phòng học, hàng rào xung quanh). Công trình trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy một số trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Thới Lai và xã Định Môn, trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy một số trường mầm non trên địa bàn các xã (Đông Thuận, Trường Thắng, Trường Xuân B, Xuân Thắng, Thới Tân), nâng cấp sửa chữa Trường THCS Định Môn giai đoạn 2, trang thiết bị 4 trường tiểu học (Trường Thành 1, Định Môn 1, Tân Thạnh, Viện lúa). Công trình Trường Tiểu học Đông Bình 1 giai đoạn 2, trang thiết bị Trường Tiểu học Trường Thắng, Trường Tiểu học Thới Tân 1, Trường Tiểu học Xuân Thắng, trang thiết bị dạy học Trường Tiểu học Đông Thuận…

Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trên lĩnh vực giao thông gồm: tuyến đường Rạch Rừa, tuyến cầu Rạch Dầu, tuyến cầu bê tông KH8 (Cái Túc), tuyến đường bê tông Rạch Dầu, tuyến đường sông xáng Thị Đội (bên trái), tuyến đường bê tông ấp Trường Khương A (xã Trường Xuân B), cầu KH7, tuyến đường bê tông Rạch Tra (bên phải), đường giao thông nông thôn tuyến Bà Bọng về Cái Túc. Công trình nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến Trường Phú- Trường Hưng, đường giao thông nông thôn tuyến kênh KH8 (bên trái), cầu Hào Ngọ và cầu Thủy Lợi 2…

Các công trình trên lĩnh vực văn hóa: xây dựng Nhà văn hóa xã Trường Thắng, Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Thạnh, Trung tâm văn hóa – thể thao xã Thới Tân, nhà thông tin ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai); các công trình xây dựng cổng chào nông thôn mới của các xã Tân Thạnh, Trường Xuân B, Trường Thành, Trường Thắng. Các công trình san lấp mặt bằng và xây dựng nhà văn hóa các ấp của các xã (Trường Thành, Trường Thắng, Trường Xuân B, Tân Thạnh, Thới Tân, Trường Xuân…)…

Các công trình trụ sở làm việc gồm: nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Thạnh, nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Trường Thắng, nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Trường Xuân B, nâng cấp sửa chữa khối đoàn thể và trụ sở UBND xã Đông Bình, nâng cấp sửa chữa trụ sở Công an xã Trường Thành…

Còn lại 17 công trình thi công chuyển tiếp sang năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai và các nhà thầu đang tập trung thi công, để sớm hoàn thành trong thời gian tới, gồm: Trường THCS và THPT Thới Thạnh, Trường Tiểu học Trường Xuân B, xây dựng 3 phòng học Trường Mầm non Trường Thành, xây dựng Trường THCS Viện lúa, Trường THCS Trường Thành 1 giai đoạn 2, Trường Tiểu học Định Môn 2 giai đoạn 2, Trường Tiểu học Trường Xuân B (hạng mục san lấp mặt bằng, sân, hàng rào, nhà xe), Trường Tiểu học Tân Thạnh… Công trình xây dựng 7 trụ sở công an xã của huyện Thới Lai, Công an xã Trường Xuân B, Công an xã Xuân Thắng, Công an xã Định Môn. Công trình tuyến đường Trường Thành và Trường Thắng, tuyến đường bê tông ấp Trường Khương B (xã Trường Xuân B), tuyến đường bê tông từ ấp Trường Khương B đến Trường Long Tây (xã Trường Xuân B), tuyến đường Trà Vơ Lớn.

Các công trình đã được đưa vào sử dụng, cũng như sắp hoàn thành đang phát huy hiệu quả, nhất là các công trình giao thông đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Bà Trần Thị Thu, ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: Tuyến đường bê tông rộng 4m Trà Vơ Lớn chỉ còn 1 đoạn ngắn nữa là thi công xong. Trước đây, tuyến đường này là lộ đất đổ đá bụi, rồi lộ xi măng 2m, giờ được Nhà nước đầu tư mở rộng 4m xe cộ đi lại dễ dàng nên ở đây bà con ai cũng mừng. Có đường, trường, trạm thì nông thôn mới phát triển được.

Hướng tới huyện nông thôn mới

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai, năm 2019, đơn vị được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản đầu năm hơn 177,08 tỉ đồng. Với nguồn vốn trên, ngoài tập trung thi công 17 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 sang, Ban dự kiến sẽ khởi công thêm 37 công trình mới.

Các công trình khởi công mới trong năm 2019 gồm: Trường Tiểu học Xuân Thắng, Trường Mầm non Tuổi Hồng, Trường Tiểu học Trường Thành 1, sửa chữa Trường Tiểu học Trường Thắng. Công trình Trung tâm Văn hóa – thể thao xã Xuân Thắng, các công trình xây dựng nhà văn hóa các ấp của xã Xuân Thắng, cổng chào huyện Thới Lai, xây dựng quảng trường huyện Thới Lai, xây dựng cổng chào nông thôn mới xã Thới Tân… Công trình tuyến đường từ trường mầm non đến Rạch Đình, tuyến đường nhà thờ - nông trường (bên trái), tuyến cầu nhà thờ - nông trường (bên trái), cầu kênh Mương Lộ Trường Khương A, tuyến cầu sông xáng Thị Đội (bên trái). Các công trình di dời lưới điện trung thế, hạ thế, hạ áp trên địa bàn huyện. Công trình nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND và Trung tâm Văn hóa thị trấn Thới Lai, nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND huyện, nâng cấp sửa chữa trụ sở Huyện ủy Thới Lai, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho các xã và thị trấn Thới Lai, nâng cấp trụ sở Công an huyện, nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Xuân Thắng, nâng cấp sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nâng cấp sửa chữa trụ sở UBND xã Thới Tân…

Theo ông Đinh Hải Ninh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thới Lai, Thới Lai có 12 xã và 1 thị trấn. Sau một thời gian tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đến năm 2019 đã cơ bản, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đã có 11 xã được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2019, huyện tập trung đầu tư các công trình trên địa bàn xã Xuân Thắng, tạo điều kiện cho xã còn lại này được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 6-2019, để cuối năm ra mắt huyện nông thôn mới Thới Lai. Riêng thị trấn Thới Lai, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nâng cấp đô thị trung tâm huyện theo hướng khang trang, sạch đẹp và đáp ứng yêu cầu của một huyện nông thôn mới trong tương lai.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết