06/07/2014 - 21:33

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU

Tập trung lãnh đạo khắc phục hạn chế, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, đã và đang tập trung thực hiện trong năm 2014. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức; đẩy mạnh quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính… Những nỗ lực ấy đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Theo đồng chí Lê Văn Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khánh, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đến nay, các cấp ủy đảng của Đảng bộ phường An Khánh đã chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ hơn về công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể, cá nhân, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Hàng tháng, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đều đưa công tác kiểm điểm, phê bình vào chương trình thực hiện nghị quyết. Việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. BTV có nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng nâng cao nhận thức, thể hiện rõ nét trong việc nêu gương trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Họp giao ban định kỳ giữa các cán bộ phường, khu vực của phường An Khánh. 

Tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường đã nhìn nhận công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có tổ chức thực hiện, tuy nhiên do trình độ, năng lực của BTV còn những mặt hạn chế nên phương pháp tổ chức thực hiện đôi lúc còn rập khuôn, chưa đổi mới, nâng cao chất lượng; việc nắm và đánh giá tư tưởng chính trị cán bộ, đảng viên chưa thật sự sâu sát. Khắc phục hạn chế trên, BTV Đảng ủy phường thường xuyên tăng cường lãnh đạo toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được Đảng ủy tổ chức nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả thiết thực. Đồng chí Lê Văn Vân nói: “Trước đây, tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết trung bình khoảng 85% đến 90%, trong đó các chi bộ khu vực đạt khoảng 81%. Khắc phục tình trạng này, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo tổ chức nhiều đợt để tất cả các đảng viên được quán triệt đầy đủ. Đồng thời, Đảng ủy phường cũng tăng cường chỉ đạo các chi bộ, các đảng ủy viên phân công sinh hoạt với các chi bộ theo dõi, nhắc nhở những đảng viên tham gia học tập chưa tốt. Qua đó, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết đạt tỷ lệ từ 97% trở lên”. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy phường tăng cường chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Qua phát động, xuất hiện nhiều mô hình, như: rước ảnh Bác, thanh niên học tập và làm theo lời Bác, phụ nữ không buôn bán lấn chiếm lề đường…

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được BTV Đảng ủy phường An Khánh chú trọng. Tuy nhiên, BTV Đảng ủy cũng nhận thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa đáp ứng kịp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ có thực hiện nhưng dự nguồn cán bộ cho các đoàn thể, khu vực chưa đạt yêu cầu. Việc bố trí cán bộ đến nay vẫn còn một vài trường hợp chưa đạt chuẩn hoặc bố trí xong vẫn chưa phát huy vai trò trách nhiệm… Theo đồng chí Hồ Thị Quý An, Đảng ủy viên phụ trách tổ chức của Đảng ủy phường, sau kiểm điểm, Đảng ủy phường chú trọng công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt của phường và Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy giai đoạn 2015-2020 đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Hằng năm đều thực hiện công tác đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho việc phân công, bố trí cán bộ hợp lý, đúng khả năng. Để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, BTV Đảng ủy thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy thực hiện tốt việc phân công giao việc cho cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo cán bộ cũng được lãnh đạo phường chú trọng cả về lý luận chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Tính đến nay, đội ngũ cán bộ phường có 58% trình độ đại học, 25% trung cấp và hằng năm tiếp tục đưa đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng chính quyền vững mạnh

Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường An Khánh nhìn nhận là trên địa bàn có nhiều dự án quy hoạch “treo” kéo dài thời gian thực hiện, làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, kinh tế của nhân dân, gây lãng phí, nhưng việc kiến nghị của BTV đối với cấp trên đôi lúc còn chậm. Trong công tác quản lý trật tự đô thị còn để xảy ra nhiều vụ việc lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng lấn chiếm không phép, sai phép; vệ sinh môi trường, rác thải, tình trạng ngập nghẹt... một số nơi chưa giải quyết tốt. Vai trò lãnh đạo điều hành của chính quyền đôi lúc chưa thật sự chủ động đề ra kế hoạch cho cấp dưới; công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn xảy ra phức tạp, chưa giải quyết triệt để…Theo đồng chí Mai Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Khánh, sau kiểm điểm, UBND phường tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị luôn được lãnh đạo phường quan tâm kiểm tra, xử lý nên tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm sông rạch, lòng lề đường giảm rõ rệt; việc vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị được đảm bảo. Lãnh đạo phường cũng đã kiến nghị xóa 8 dự án; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng.

Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cán bộ, công chức phường thường xuyên cập nhật và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” cũng như việc sử dụng chữ ký số trên các văn bản…Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các ngành để kịp thời khắc phục hạn chế. Đồng chí Mai Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Khánh, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, cán bộ, công chức của phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, không còn hiện tượng cán bộ đi trễ, về sớm, tác phong nhanh nhẹn, đoàn kết trong nội bộ tốt hơn trước đây. Ý thức bảo vệ tài sản công, chống lãng phí, giữ vững các chế độ sinh hoạt lệ, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt… ngày càng đảm bảo. Công tác tiếp dân lịch thiệp, hướng dẫn tận tình, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định”.

Đồng chí Lê Văn Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Khánh, nói: “BTV Đảng ủy phường có nhiều cố gắng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhưng trong lãnh đạo điều hành đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời, việc phối hợp xử lý công việc đôi lúc chưa nhịp nhàng, chặt chẽ nên dẫn đến hiệu quả một số mặt công tác đạt chưa cao. Các đoàn thể hoạt động chưa đều nhưng việc uốn nắn, chấn chỉnh, củng cố không kịp thời, chưa nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”. Vai trò lãnh đạo điều hành của một số cấp ủy chưa đạt kết quả ngang tầm với nhiệm vụ”. Để thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, BTV Đảng ủy phường An Khánh đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng Ủy viên Ban Chấp hành, BTV phải gương mẫu, làm trung tâm đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết