02/05/2024 - 19:36

Đề nghị mở thêm lối đi

Cử tri quận Cái Răng tiếp tục phản ánh dưới dạ cầu Cái Răng có 1 lối đi hẹp, nên thường xuyên bị kẹt xe. Cử tri đề nghị ngành chức năng sớm tạo điều kiện cho địa phương mở thêm lối đi tại vị trí này, để thuận tiện lưu thông. Nội dung trả lời của UBND quận Cái Răng như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, UBND quận đã giao Phòng Quản lý đô thị quận phối hợp UBND phường Lê Bình tiến hành khảo sát thực tế, ghi nhận hiện trạng và đề xuất kiến nghị. Cụ thể như sau: Hiện tại, dạ cầu Cái Răng chỉ sử dụng 1 lối đi cho các phương tiện qua lại (tại khoang gầm cầu số 3), tuy nhiên mật độ lưu lượng xe ngày càng nhiều nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là giờ cao điểm, từ đó ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Căn cứ Công văn số 3654/SGTVT-QLKCHT&ATGT của Sở Giao thông vận tải thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Cái Răng sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố, thời gian tới, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực này, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận chủ trì phối hợp UBND phường Lê Bình và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND quận sớm có giải pháp tạm thời là cho phép mở rộng thêm 1 lối đi tại khoang gầm cầu số 2 của cầu Cái Răng với bề rộng là 10m. Qua đó, góp phần đảm bảo giao thông thuận tiện hơn.

Chia sẻ bài viết