25/04/2020 - 07:19

Nâng cao công tác phòng, chống để đánh trúng, đánh đúng trong đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các vụ vi phạm 

(CT)- Đó là một trong những yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/QG) đối với các bộ, ngành trong việc triển khai chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý II năm 2020.

Cán bộ Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ trong vụ việc kiểm tra buôn lậu.

Ban Chỉ đạo 389/QG yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389/QG; triển khai thực hiện công tác trọng tâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/QG, nhất là đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến các mặt hàng y tế phòng, chống dịch COVID-19. Cần nâng cao năng lực để nhận diện các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nâng cao hơn nữa công tác phòng, chống để đánh trúng, đánh đúng, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá hiệu quả các vụ vi phạm, không chạy theo sự vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách; điều chuyển, đề xuất điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các vi phạm.

Văn phòng Thường trực cần chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/QG nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng thời tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Quý I năm 2020, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 52.733 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019. Qua xử lý, lực lượng chức năng đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.630,7 tỉ đồng (tăng gần 250% so với cùng kỳ), khởi tố 731 vụ, 891 đối tượng.

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết