20/06/2024 - 10:01

Công trình thi công ì ạch 

Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỉ đồng. Trong đó, có 3 gói thầu: gói thầu CT3-PW1.17 (công trình cải tạo các kênh rạch chính, gồm rạch Hàng Bàng, rạch Bà Bộ và rạch Đầu Sấu) và 2 gói thầu CT3-PW1.18, CT3-PW1.19 (công trình cải tạo các kênh rạch nhánh trên địa bàn quận Ninh Kiều). Hiện nay, công trình dự án kè rạch Bà Bộ đang thi công, tuy nhiên, việc thi công quá ì ạch, chỉ có vài công nhân, các công đoạn trộn hồ cũng làm thủ công, không có máy móc hỗ trợ (ảnh). Người dân nơi đây lo lắng nếu với tốc độ thực hiện này, không biết khi nào công trình mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mong các ngành chức năng, đơn vị thi công đẩy nhanh tốc độ, tăng cường kiểm tra, giám sát để công trình nhanh chóng hoàn thành, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, người dân sớm được thụ hưởng.

Bạn đọc ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chia sẻ bài viết