03/10/2011 - 09:17

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ:

Chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016

 

Đến thời điểm này, TP Cần Thơ đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016. Công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Phụ nữ cấp thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 10-2011 cũng đang được tiến hành khẩn trương. Trao đổi về kết quả tổ chức ĐH Phụ nữ cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ, cho biết:

- Nhìn chung, ĐH đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và trên cơ sở thời gian qua diễn ra đúng tinh thần chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Cần Thơ. Thành phố cơ bản hoàn thành việc tổ chức ĐH cấp cơ sở vào cuối tháng 5-2011 và tổ chức xong ĐH cấp trên cơ sở vào cuối tháng 8-2011. Để ĐH đại biểu Phụ nữ các cấp thành công tốt đẹp, các cơ sở đã thành lập Ban Tổ chức, phân công công việc cụ thể. Riêng công tác chuẩn bị Văn kiện của ĐH, các văn bản liên quan đều có sự đầu tư chặt chẽ theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy địa phương và Hội Phụ nữ cấp trên. Báo cáo chính trị trình ĐH các cấp đã đánh giá đúng thực trạng phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2006 – 2011. Từng đơn vị xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2016 sát với tình hình thực tế của địa phương và định hướng của Hội LHPN cấp trên, dựa trên cơ sở xác định nhu cầu nguyện vọng của quần chúng và hội viên...

Công tác chuẩn bị nhân sự ĐH được sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng địa phương và Hội cấp trên; thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ban Thường vụ Hội LHPN các địa phương, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy về đề án nhân sự và dự kiến nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa; phát huy dân chủ và có sự thống nhất cao. Công tác nhân sự xác định rõ mục tiêu, giải pháp và có nhiều nét mới. Tiêu biểu là việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, năng động và có tầm hơn nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của chị em phụ nữ, có tình có lý...

* Cụ thể, sau ĐH cấp cơ sở và trên cơ sở, đội ngũ cán bộ hội có những nét mới gì so với trước?

Các cấp Hội LHPN trong TP Cần Thơ luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút
đông đảo hội viên, quần chúng tham gia. Ảnh: P.L. 

- Theo tôi, tình hình đội ngũ cán bộ Hội sau ĐH tương đối khả quan. Toàn thành phố có 60/85 Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn tái cử. Cấp quận, huyện đã bầu mới 164 Ủy viên Ban chấp hành (BCH). Trình độ cao nhất là Thạc sĩ, trình độ thấp nhất là lớp 6 (là hội viên người dân tộc thiểu số). Cán bộ có trình độ đại học chiếm 49,39%; Trung cấp chiếm 25%; tốt nghiệp cấp 3 chiếm 25,6 %... Về tuổi đời, thấp nhất là 21 tuổi, cao nhất là 55 tuổi. Trong đó, dưới 30 tuổi chiếm 20,12%; từ 31 – 50 tuổi chiếm 73,17%; từ 51- 55 tuổi chiếm 6,7%. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và trên cơ sở đều có sự đổi mới theo hướng trẻ hóa. Các cán bộ chủ chốt được bầu chọn đều đạt chuẩn cơ bản theo tinh thần Nghị quyết TW Đảng lần thứ 3 khóa VIII. Chúng tôi tin rằng với đội ngũ cán bộ Hội hiện nay sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong quá trình hoạt động cả nhiệm kỳ, bên cạnh sự quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhiều mặt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên, từng cán bộ cũng cần nỗ lực vừa học, vừa làm, đúc kết kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

* Thưa đồng chí, công tác chuẩn bị cho ĐH đại biểu Phụ nữ thành phố được tiến hành đến đâu?

- Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố vừa tập trung chỉ đạo thành công ĐH cơ sở và trên cơ sở; vừa chuẩn bị cho ĐH cấp thành phố. Đến nay, Ban Tổ chức ĐH đã điều hành các phần việc cơ bản xong. Dự kiến, ĐH đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ sẽ diễn ra trong tháng 10-2011. Về văn kiện ĐH, đến nay đã được các tầng lớp phụ nữ đóng góp thông qua 5 vòng, đã được tu chỉnh, bổ sung trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên của tiểu ban nội dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Hội LHPN thành phố; các đại biểu dự ĐH đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở; các cô, chị cán bộ Hội hưu, lãnh đạo nữ thành phố đã nghỉ hưu; các chị là Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND thành phố và các đồng chí nữ lãnh đạo sở, ban, ngành đương nhiệm. Đến nay, công tác chuẩn bị Dự thảo Văn kiện đã xong, đã trình Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng góp ý, chỉ đạo. Đề án nhân sự cũng đã trình Ban Thường vụ Thành ủy và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam góp ý kiến, chuẩn bị đưa ra để ĐH xem xét, quyết định.

* Qua nhiều lần tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo văn kiện, xin đồng chí cho biết khát quát về những thành tựu nổi bật nhất của công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 năm qua và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong nhiệm kỳ mới?

- Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tiến tới xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nổi bật là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp Hội. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của đại bộ phận chị em. Riêng mô hình tiết kiệm “Nuôi heo đất” đã trở thành phong trào đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội trong thành phố đã tích cực thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nổi bật là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ; công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em cũng được các cấp Hội đặc biệt quan tâm...

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tích cực phát huy mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ; tích cực vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo và bình đẳng giới. Song song đó, các cấp Hội cũng tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Từ nay đến đại hội, Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong thành phố tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực dâng quà chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ thành phố. Đây cũng là đợt thi đua nước rút lập thành tích chào mừng ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Ban Tổ chức, các tiểu ban của ĐH tiếp tục rà soát, kiểm tra, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhằm đảm bảo cho ĐH diễn ra thành công tốt đẹp.

* Xin cảm ơn đồng chí!

QUỲNH LAM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết