An toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, thúc đẩy giao thương 

Với tiềm năng, lợi thế riêng, TP Cần Thơ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến và mở rộng vùng sản xuất với quy mô lớn, nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm chế biến đặc trưng của địa phương để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu...