24/11/2013 - 18:44

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU:

Tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh, diễu hành "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu hoan nghênh sáng kiến của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tổ chức lễ mít tinh, diễu hành "Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái". Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bình đẳng giới, thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11).

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Việt Nam đã xây dựng khung pháp lý về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với nhiều nước trên thế giới. Sự ra đời của Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 là những cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em, những người dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Cho rằng công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các bộ, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện tốt pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của cơ quan Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc, Cơ quan phát triển phụ nữ, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác trong công cuộc phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự quyết tâm của các ngành, các cấp và toàn xã hội cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ đạt được những kết quả thiết thực hơn, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, cùng Chính phủ Việt Nam chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam được trao quyền để nói lên tiếng nói của mình.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh: Hội Nông dân Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân, nam nông dân nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, từng bước đáp ứng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình; kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước chung tay hành động phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tại lễ mít tinh, đại diện các hội, đoàn thể đã ký cam kết chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

KHIẾU TƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết