06/04/2020 - 10:46

Cần Thơ làm tốt bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

(CT)- Tại TP Cần Thơ, kết quả kiểm kê di sản văn hóa vật thể cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn bước đầu ghi nhận 29 công trình cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer và dân tộc Hoa. Trong đó, có 12 chùa của đồng bào dân tộc Khmer; 13 chùa, miếu và 4 nghĩa trang của người Hoa. 5 công trình trong số này đã được xếp hạng di tích, với 2 di tích cấp quốc gia là Quảng Triệu Hội Quán - Chùa Ông (quận Ninh Kiều), Hiệp Thiên Cung (quận Cái Răng) và 3 di tích cấp thành phố: Linh Sơn Cổ Miếu, Chùa Cảm Thiên Đại Đế, Chùa Pôthi Somrôn (quận Ô Môn).

Qua kiểm kê, Bảo tàng TP Cần Thơ cũng ghi nhận một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa trên địa bàn như: Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian… hầu hết vẫn đang được gìn giữ, sử dụng thường xuyên. Tiêu biểu như Lễ Sene Dolta, Lễ Cầu an, Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Ok-Om-Bok… của người Khmer; Lễ Vía Thiên Hậu Thánh Mẫu, Lễ Vía Quan Thánh Đế Quân, Tết Nguyên tiêu… của người Hoa. Tuy nhiên, cũng có một số di sản đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền như: Nghệ thuật trình diễn Dù Kê, Phong tục Lễ cưới của người Khmer, Kỹ thuật cắt may trang phục truyền thống của người Khmer…

Với những di sản quý báu đó, thời gian qua, ngành văn hóa TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều chương trình, dự án ưu tiên công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng. Nhiều di tích được tu bổ, nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng, tập quán truyền thống tốt đẹp được bảo tồn… đã từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Duy Khôi

Chia sẻ bài viết