20/01/2020 - 07:42

ភូមិ​ធ្វើ​ងៀតត្រឹង​ដេ ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​វៀត​ណាម

ប្រ​ជា​ជន​នៅ​តំ​បន់​សមុទ្រ​ស្រុក​ត្រឹង​ដេ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ បាន​ទាញ​យក​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​ពី​ប្រ​ភព​ជល​ផល​នេសាទ​ដើម្បី​ច្នៃ​ធ្វើ​ងៀត​មាន​រស​ជាតិ​ឆ្ងាញ់​ ល្បី​ឈ្មោះ​។​ បច្ចុប្បន្ន​ នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ច្នៃ​ ធ្វើ​ជំ​នួញ​ងៀត​ត្រី​សមុទ្រ​នៅ​កំ​ពង់​ផែ​ កំ​ពុង​ជំ​រុញ​ល្បឿន​ផលិត​ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង​ទីផ្សា​នា​រដូវ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រ​ពៃណី​វៀត​ណាម ២០២០​៕

លីធាន​-ទីទុយ​

មូល​ដ្ឋាន​ធ្វើ​ងៀត​កំ​ពុង​ហាល​ត្រីងៀត​ឱ្យ​ស្ងួត​ដើម្បី​មាន​ទំ​និញ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទី​ផ្សារ។​

មូល​ដ្ឋាន​លក់​ងៀត បាន​ដាក់​លក់​គ្រប់​ប្រ​ភេទ​។​ 

ភ្ងៀវទេស​ចរ​មក​ជ្រើស​ទិញ​ងៀត បម្រុង​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​។​

Chia sẻ bài viết