27/08/2017 - 18:03

Khảo sát trình độ - nâng tầm cán bộ 

Việc khảo sát trình độ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức (CCVC) được Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy tổ chức hằng năm. Đây là một trong những biện pháp giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nâng cao kiến thức, trình độ nhận thức. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với BTV Quận ủy những biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, khảo sát được chia làm 2 đợt. Đợt 1 dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, gồm: Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQVN, đoàn thể quận và Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường. Đợt 2 gồm tất cả CCVC công tác trên địa bàn. Nội dung khảo sát liên quan đến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác xây dựng Đảng; triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05; công tác quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực; những giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị…

Cán bộ lãnh đạo, quản lý quận Bình Thủy tham gia khảo sát trình độ. Ảnh: Quỳnh Lam

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đợt khảo sát sẽ là điều kiện để cán bộ đầu tư, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Một số câu hỏi mang tính bao quát, đòi hỏi cán bộ phải tập trung nghiên cứu, thể hiện tầm nhìn, tâm huyết đối với sự phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực nói riêng, của quận nói chung. Sau 2 đợt khảo sát, BTV Quận ủy sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá. Các đồng chí đạt điểm số cao, có kiến nghị, sáng kiến, giải pháp mới mang tính đột phá và có tính khả thi, hiệu quả đóng góp cho sự phát triển của quận, sẽ được biểu dương, khen thưởng... 

Đây là năm thứ 7 BTV Quận ủy Bình Thủy tổ chức khảo sát trình độ cán bộ. Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, nét mới của khảo sát trình độ năm nay là phần thi trắc nghiệm, Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo đã tăng tỷ lệ câu hỏi liên quan đến lý luận chính trị (chiếm đến 50%), một số câu hỏi liên quan đến các vấn đề thời sự, sự kiện đang diễn ra trong nước và thành phố. Ở phần thi tự luận, câu hỏi tập trung vào nhận thức, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, các đề xuất, kiến nghị; quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận; trọng tâm là ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần đưa Bình Thủy phát triển, xứng tầm là một trong những quận trung tâm của thành phố.

Nhìn chung, đợt khảo sát diễn ra nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Lê Minh Duy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Bình Thủy, chia sẻ: “Tham gia khảo sát giúp cán bộ, CCVC có điều kiện cập nhật, nâng cao kiến thức bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày một tốt hơn”. Còn đồng chí Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Nóc nói: “Đây là cơ hội tốt, kênh thông tin quan trọng để các cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, địa phương trình bày suy nghĩ, tâm huyết, đóng góp của mình đối với công tác lãnh đạo, điều hành của BTV Quận ủy. Trong bài thi tự luận, tôi đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường...”.

Khảo sát trình độ cán bộ, CCVC không chỉ là hình thức giúp BTV Quận ủy Bình Thủy nhận xét, đánh giá năng lực, trình độ cán bộ, CCVC mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả khâu đột phá thứ nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC”.

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết