Đánh mất tương lai vì ma túy

Hiện nay, tội phạm liên quan ma túy trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng, thủ đoạn hoạt động tinh vi.