13/07/2020 - 20:53

Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng/ngày

Chính phủ ban hành Nghị định 79/2020/NÐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Theo Nghị định, không chỉ quân nhân dự bị mà gia đình của những người này cũng được hưởng trợ cấp. Cụ thể, gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp 160.000 đồng/ngày nếu quân nhân dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; hưởng trợ cấp 240.000 đồng/ngày đối với các đối tượng còn lại. Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động. Nghị định cũng nêu rõ, gia đình quân nhân dự bị được hưởng chế độ trên trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện (huấn luyện, chuyển loại, chuyển hạng, bổ túc), diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; học viên đào tạo sĩ quan dự bị.

 Bên cạnh đó, quân nhân dự bị nếu bị tai nạn được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên khám, giám định kết luận mức độ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp trong trường hợp: trên đường từ nơi ở đến nơi tập trung huấn huyện, trong giờ làm việc tại nơi thực hiện nhiệm vụ. Mức trợ cấp một lần đối với suy giảm khả năng lao động 5% là 8 triệu đồng, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng. Ngoài ra, sĩ quan đang phục vụ ở ngạch dự bị tại địa phương từ trần, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cùng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổ chức đoàn viếng, mức 1,6 triệu đồng/trường hợp.

Tuy nhiên, nếu quân nhân dự bị chết do say rượu, bia, do sử dụng chất ma túy, gây nghiện, do vi phạm kỷ luật Quân đội, do mâu thuẫn với người khác mà không liên quan đến thực hiện công việc, nhiệm vụ của đơn vị… thì gia đình không được hưởng các chế độ, chính sách này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21-8-2020.

PHI YẾN

Chia sẻ bài viết