07/07/2020 - 08:49

Có được bồi thường khi công ty tuyên bố phá sản? 

Tôi làm việc cho một Công ty TNHH MTV đã hơn 5 năm, có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Gần đây, Công ty đang chuẩn bị hồ sơ xin tuyên bố phá sản. Là người lao động của Công ty, tôi có được bồi thường gì không? Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động khi công ty phá sản? 

Nguyễn Thanh Hoàng (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ)

Với thắc mắc của ông Hoàng, Luật sư Huỳnh Thanh Xuân, Công ty Luật TNHH MTV Lê Hoàng, giải đáp như sau:

Khoản 4 Ðiều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau: Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Khoản 1 Ðiều 54 Luật Phá sản năm 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản khi công ty bị tuyên bố phá sản như sau: trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Khoản 3 Ðiều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, theo nội dung trình bày của ông, khi Công ty ông đang làm việc tuyên bố phá sản, ông sẽ được ưu tiên thanh toán các khoản tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác (nếu có) của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết sau khi thanh toán các khoản chi phí phá sản. Ngoài ra, Công ty còn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà Công ty đang giữ của ông.

H.Y (Thực hiện)    

Chia sẻ bài viết