29/09/2010 - 09:27

Ông Kim Jong-il được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

                             

Chia sẻ bài viết